Condicions d'Ús

Les presents Condicions Generals d’Ús (a partir d’aquí, “les Condicions Generals”) regulen l’accés i d’utilització del web accessible mitjançant el domini www.iniciaserveis.com i els seus subdominis (a partir d’aquí, el “Web”).

El simple accés al Web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Web (a partir d’aquí, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els punts inclosos en aquestes Condicions Generals. En el supòsit de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Web sense utilitzar-lo.

 

I. Llei de Serveis de la Societat de la Informació

A efectes del disposat a l‘article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’11 de juliol de 2002, es fa constar que el web www.iniciaserveis.com es titularitat de Jordi Carmona Xifra (a partir d’aquí ‘Inicia Serveis’), amb domicili social i a efecte de notificacions al carrer Iberia, 3 17005 Girona i també a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina.

 

II. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del web www.iniciaserveis.com pertanyen a Jordi Carmona Xifra. Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina comprenen el contingut escrit, el seu disseny i el codi font amb el que està programada, protegits conforme la legislació espanyola i internacional relativa als drets d’autor.

 

III. Condicions d’accés i ús del Web

La utilització d’aquest Web implica l’atribució de la condició d’“Usuari” i conseqüentment, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquesta “Informació Legal” des del moment en el qual s’accedeix al web. Inicia Serveis podrà modificar en qualsevol moment i sense avisar el disseny, presentació i/o configuració del Web, així com alguns o tots els Continguts.

Les presents condicions son vigents des de la data de al seva última actualització. Inicia Serveis se reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació en el Web i seran aplicables a tots els Usuaris des d’aquesta data. Per aquest motiu, Inicia Serveis recomana als Usuaris que vulguin entrar i fer us del Web, que llegeixin atentament el contingut de la present “Informació Legal” cada vegada que accedeixin al Web.

Els continguts del Web, especialment les referències informatives i publicitàries, excepte que s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. Inicia Serveis recomana als Usuaris que contactin a través del formulari de contacte de la pàgina per informar-se amb detall, valorar els preus i confirmar les condicions i especificacions de cadascun dels serveis actius, sol·licitar-los i efectuar qualsevol contractació amb l’ajuda i assistència del personal d’Atenció al Client de Inicia Serveis.

Inicia Serveis no es el titular dels altres llocs de la xarxa als que es pugui accedir mitjançant la utilització de links disponibles al Web. Conseqüentment, l’Usuari hi accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat, la dels seus respectius continguts i condicions d’ús. No obstant, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin al Web de Inicia Serveis sempre que:

1) Quedi constància de la identitat del seu propietari.

2) El link vinculi a la pàgina principal o a contingut propi, sense reproduir-la de cap manera.

3) No s’utilitzi la marca Inicia Serveis o qualsevol altre element distintiu que pugui confondre sobre la propietat del Web.

4) Les pàgines o llocs de la xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç, no poden atemptar a la moral, a l’ordre públic i a les bones costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància.

Inicia Serveis no es fa responsable, en cap cas, dels danys que es poguessin ocasionar de l’ús il·legal o indegut del Web. Al mateix temps, Inicia Serveis queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers. Inicia Serveis no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació del seu Web, que podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En qualsevol cas, recordem a l’Usuari que no utilitzi la informació en el seu Web amb finalitats particulars sense l’assessorament o supervisió d’un professional.

Els comentaris dels Usuaris son responsabilitat del propi Usuari de la Web i Inicia Serveis no se’n fa responsable, ni necessàriament les comparteix.

Inicia Serveis es reserva el dret de modificar la present “Informació Legal”, inclosa la seva política de privacitat, amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, o per criteris empresarials.

 

IV. Objecte

El Web ha estat dissenyat per a aportar informació sobre el projecte Inicia Serveis.

 

V. Publicitat

La publicitat mostrada en www.iniciaserveis.com, etiquetada com a “Anuncios Google”, procedeix del programa AdSense de Google ™. Inicia Serveis no té cap relació directa amb el contingut dels anuncis ni amb les seves marques o altres drets de propietat intel·lectual. AdSense de Google ™ es una marca comercial de Google Inc.