Termo actius Iniciasystems®

Els nostres exclusius desincrustants d’alt rendiment eliminen els greixos de manera segura; no contenen sosa càustica ni productes cancerígens com l’NTA, ni tampoc fosfats, fenols, àcids o tensioactius perjudicials per al medi aquàtic. Els seus humectants i tensioactius són d’origen vegetal, derivats del sucre i la glucosa.

Premium L20

Termoactivos para máquina iniciasystems
 • Multiús
 • Llarga durabilitat
 • Màxima eficàcia desincrustant
 • Fabricat amb base alcalina de metasilicat
 • Additiu per protegir els metalls
 • Termo actiu biodegradable de color vermell

Premium L30

Termoactivos para máquina iniciasystems
 • Antical
 • Ús exclusiu per utensilis d’acer inoxidable i ferro
 • Llarga durabilitat
 • Màxima eficàcia desincrustant
 • Fabricat amb base alcalina de metasilicat
 • Additiu per protegir els metalls
 • Termo actiu biodegradable de color vermell

Premium L40

Termoactivos para lavautensilios desengrasante iniciasystems
 • Multiús Anticalç
 • Llarga durabilitat
 • Màxima eficàcia desincrustant
 • Fabricat amb base alcalina de metasilicat
 • Additiu per protegir els metalls
 • Termo actiu biodegradable de color groc

Premium Bakery

Termoactivos para máquina desengrasante iniciasystems
 • Anticalç
 • Exclusiu per safates de pastisseria o fleca
 • Llarga durabilitat
 • Màxima eficàcia desincrustant
 • Fabricat amb base alcalina de metasilicat
 • Additiu per protegir els metalls
 • Termo actiu biodegradable de color blau verdós

Basic L20

Termoactivos para máquina iniciasystems
 • Multiús
 • Econòmic
 • Màxima seguretat
 • Termo actiu biodegradable de color vermell
 • Fabricat amb base alcalina de potassa

Basic L30

Termoactivos para máquina iniciasystems
 • Ús exclusiu per utensilis d’acer inoxidable i ferro
 • Econòmic
 • Màxima seguretat
 • Termo actiu biodegradable de color vermell
 • Fabricat amb base alcalina de potassa

Basic L40

Termoactivos para lavautensilios desengrasante iniciasystems
 • Multiús Anticalç
 • Econòmic
 • Màxima seguretat
 • Termo actiu biodegradable de color groc
 • Fabricat amb base alcalina de potassa

Els termo actius Iniciasystems® compleixen amb la normativa europea de manera estricta, oferint una neteja òptima respectant el medi ambient.

Estan disponibles en tres formats Energy de 2 Kg. i  Estàndard i  Ultra de 5 Kg. Segons el tipus d’Iniciasystems®.

Cap dels termo actius, en la seva correcta dilució d’ús,  altera en cap cas els paràmetres residuals de l’aigua D.B.O. D.Q.O.